Brama LAB

Brama LAB – Projekt identyfikacji działań teatralnych powstały w 2018 roku, inspirowany działalnością Teatru Brama. Brama LAB to szeroka działalność artystyczna, która może być indywidualna lub grupowa. Mogą to być zarówno przedstawienia teatralne, muzyczne, eksperymenty, projekty poszukujące, edukacyjne i rezydencyjce. Działania Brama LAB inspirowane są przez artystów  związanych lub zaproszonych przez Teatr BRAMA Goleniów. Jest to przestrzeń artystyczna o charakterze demokratycznym i autonomicznym indywidualnych artystów pracujących w poczuciu zwykłej przynależności i identyfikacji. Ta struktura powinna mieć charakter partnerski, horyzontalny, traktująca wszystkich jednakowo. W takim modelu „decydują ci, którzy wiedzą, a reszta ma do nich zaufanie”. W strukturze tej nie ma jednego szefa, bo szefem staje się ten, kto w danym projekcie pełni rolę lidera. To on określa zadania, ale nie z pozycji dyktatora, lecz koordynatora.