Kontakt

Daniel Jacewicz

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Dyrektor artystyczny
e-mail: teatrbrama@gmail.com


Jennifer Crissey
Projekty międzynarodowe
e-mail: teatrbramainfo@gmail.com
tel. +48 533 311 214


Patryk Bednarski
Projekty krajowe, Marketing
e-mail: bednarski93@gmail.com
tel. +48 517 443 981


Aleksandra Ślusarczyk

Koordynator projektów

e-mail: ola.slusa@gmail.com

tel. +48 606 134 077


Maciej Ratajczyk
e-mail: ratajmaciek@op.pl
tel. +48 798 710 112

 


Wojciech Rosiński
Technika
e-mail: wrosinski1995@gmail.com
tel. +48 721 104 704
Jeżeli chcesz zaprosić do siebie Teatr BRAMA w ramach poprowadzenia warsztatów, zagrania spektaklu lub przeprowadzenia innych działań, prosimy o bezpośredni kontakt z Patrykiem Bednarskim. Jego dane kontaktowe znajdziesz powyżej.

Dane adresowe

Stowarzyszenie Edukacyjno - Społeczno - Kulturalne TEATR BRAMA
ul. Zielona Droga 9, skr. 165
72-100 Goleniów

NIP 856-17-45-894
REGON 320032191

Rachunek bankowy:
Bank PeKaO SA
89 1240 3839 1111 0010 0752 8966