Caravan Next – Nakarmić przyszłość: Sztuka Zmienia Miasta to europejski projekt współpracy na dużą skalę, gdzie partnerem wiodącym jest Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret. Punktem wyjścia stał się  wcześniejszy projekt pod nazwą EU – CARAVAN - Artyści w drodze, który zakończył się w 2014 roku.

Caravan NEXT ma na celu „uruchomić” mieszkańców oraz lokalne społeczności, aby uświadomiły sobie wagę aktywnej roli obywatela w nawiązaniu do wyzwań, jakie nas czekają we wspólnej Europie, jak na przykład: równość płci, akceptacja innych kultur, ochrona środowiska, rola młodych ludzi we współczesnym społeczeństwie.

Dzięki strategii rozwoju widowni (ang. audience development) artyści i mieszkańcy będą wspólnie decydować o tematach, wokół których poruszać się będą kulturalne wydarzenia projektu. Decyzje będą podejmowane w trakcie rozmów oraz podczas głosowań w serwisach społecznościowych.

Mieliśmy wiele wątpliwości, przed otrzymaniem odpowiedzi z Creative Europe. Roczny proces przygotowań aplikacji w bliskiej współpracy z Alberto Paglirino z Uniwersytetu w Turynie był rozbudzaniem nadziei oraz wymianą tysięcy wiadomości email  pomiędzy partnerskimi organizacjami.

Na przełomie marca i kwietnia 2015 roku dostaliśmy pozytywną odpowiedź dotyczącą projektu “Caravan Next. Nakarmić przyszłość. Sztuka zmienia miasta”. Projekt był jednym z 16 projektów, które Creative Europe wybrało spośród 127 aplikacji.

“Oczywiście, z dumą i pewną dozą szacunku przyjęliśmy informację, że możemy stawić kolejny krok w projekcie razem z 12 partnerami z całej Europy, zaczynając we wrześniu 2015 roku i kończąc w lutym 2019”, powiedział Per Kap Bech Jensen, menadżer projektu z Odin Teatret.

„Jest to największy projekt jaki Teatr Brama realizował w historii. Jest to też jeden z większych realizowanych w Polsce. Motywuje nas to bardzo i wręcz zaprasza do zrealizowania wyjątkowego projektu.” – Daniel Jacewicz , założyciel i twórca Teatru Brama.

Rdzeniem projektu będą wydarzenia teatralne w społecznościach lokalnych  (ang. Social Comunity Theater). Miasta i miasteczka staną się otwartą przestrzenią dla działań międzynarodowych artystów i społeczności lokalnych. Place i ulice miast gościć będą artystyczne wydarzenia na europejskim poziomie (poziom GLOCAL –global and local).

W różnych miejscowościach Europy ich mieszkańcy, specjaliści i artyści tworzyć będą żywe społecznościowo- tealtralne festiwale. Odbędzie się  pięć tygodniowych festiwali (macro event) w całej Europie, w pięciu europejskich krajach: Danii (Holstebro), Hiszpanii (Sevilla), Holandii (Amsterdam), Włoszech (Turyn) i Polsce (Goleniów).  Wszystkie te miejsca i organizacje pochodzące z tych miast, są głównymi partnerami projektu.

Dodatkowo każdy z pięciu głównych partnerów będzie współpracował z partnerami stowarzyszonymi nad stworzeniem dwudziestu pięciu 4-dniowych festiwali i wydarzeń kulturalnych w różnych miejscowościach(micro event). 

 W końcowym etapie projekt będzie także szeroko promowany przez głównych partnerów poza granicami Europy. Podczas konferencji prasowych i wydarzeń artystycznych podzielimy się doświadczeniami z profesjonalistami w Stanach Zjednoczonych, Urugwaju, Maroko, Australii i Tajwanie.

 

Z poważaniem

Zespół Caravan NextFakty:

Budżet całościowy projektu:                      3.992.942 €

 

Partnerzy:    Łącznie 13 partnerów - Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret (DK) - Stowarzyszenie Edukacyjno - Społeczno - Kulturalne Teatr Brama (PL) - Association des Agences de la Democratie Locale (FR) - Bürgerstiftung Rohrmeisterei Schwerte (DE) - Centro de Arte y Producciones Teatrales SL (ES) - Farm in the Cave (CZ) - Kulturno Izobrazevalno Drustvo Kibla (SI) - Omma Studio Private Non Profit Company (GR) - Società Consortile per Azioni OGR-CRT (IT) - Stichting ZID (NL) - Technical University of Crete (GR) - Truc Spherique (SK) - Universita Degli Studi di Torino (IT) oraz 30 partnerów stowarzyszonych w i poza terytorium Unii Europejskiej.

 

Obszar                          16 europejskich państw i 5 państw poza Europą

geograficzny:

 

Działania                      Pięć tygodni festiwalowych, 25 mikro wymian kulturalnych, pięć konferencji w EU i 5 konferencji poza EU

 

Więcej informacji:      Jenny Crissey - koordynator projektu w Teatrze Brama, +48 533 311 214 – teatrbramainfo@gmail.com                     


lub

 

Koordynator:               Per Kap Bech Jensen +45 51364770 – info@caravanext.eu
całości projektu

 

  

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."