Projekt pn. "Jak? Dla kogo? Po co?" ma na celu stworzenie strony internetowej oraz archiwum Teatru Brama, po wcześniejszym rozpoznaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Projekt przewiduje realizację cyklu otwartych szkoleń oraz spotkań on-line prowadzonych przez ekspertów w dziedzinach nauk społecznych, multimedialnych, a także dotyczących kultury oraz technologii. Cykl szkoleń kierowany
do pracowników i animatorów kultury, twórców oraz artystów zainteresowanych tworzeniem wartościowych treści w sieci będzie otwarty
i ogólnodostępny dla wszystkich. Nagrania ze szkoleń oraz spotkań zostaną zamieszczone na nowopowstałej stronie internetowej wnioskodawcy oraz na platformie YouTube. Poprzez realizację projektu, wnioskodawca chce zwrócić uwagę twórców oraz artystów na jakość tworzonych i udostępnianych przez nich materiałów w sieci oraz zachęcić ich do prowadzenia jakościowych i profesjonalnych platform związanych z ich działalnością kulturalną.

 

 

Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr Brama
zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na usługi, które są przeznaczone na realizację projektu
pt. „Jak? Dla kogo? Po co? - edukacja w zakresie tworzenia online”

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.