Oferty Interreg FMP-0363-20

Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr Brama
zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na usługi, które są przeznaczone na realizację projektu FMP-0363-20
pt. "Polsko-niemieckie widowisko teatralne ,,Stacja Świadek".

 

„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”.

 

 

Download
PL kompleksowa usługa filmowa.pdf
Adobe Acrobat Document 214.0 KB
Download
PL nocleg dla niemieckich uczestników .p
Adobe Acrobat Document 213.5 KB
Download
PL prowadzenie warsztatów choreograficzn
Adobe Acrobat Document 211.7 KB

Download
PL prowadzenie warsztatów ruchowych.pdf
Adobe Acrobat Document 211.7 KB

Download
PL prowadzenie warsztatów wokalnych.pdf
Adobe Acrobat Document 211.7 KB

Download
PL prowadzenie warsztatów scenograficzny
Adobe Acrobat Document 211.8 KB

Download
PL wyżywienie dla uczestników projektu.p
Adobe Acrobat Document 235.0 KB

Download
PL prowadzenie warsztatów teatralnych or
Adobe Acrobat Document 211.9 KB

Download
PL zbieranie materiałów do projektu.pdf
Adobe Acrobat Document 212.7 KB