Projekt FMP-0363-20 pt.  ,,Polsko-niemieckie widowisko teatralne ,,Stacja Świadek"

Projekt “Polsko - niemieckiego widowiska teatralnego “Stacja Świadek” - będzie okazją do publicznego zainicjowania współpracy partnerskiej, zawartej przy okazji innego projektu Interreg 5A ,,RegioActive''- Aktywizacja Społeczno - Kulturalna Regionu". Widowisko będzie wydarzeniem na dużą skalę, promowanym przez media obu regionów.
Projekt ma charakter transgraniczny - w ramach wymiany i warsztatów zaproszona zostanie młodzież polska i niemiecka, pochodząca
z obszaru pogranicza. Projekt będzie okazją do poprawy wzajemnego porozumienia społeczności pogranicza oraz wzmocnienia regionalnej identyfikacji mieszkańców. Jego realizacja przyczyni się także do wzajemnego poznania się społeczności oraz będzie okazją do częstszych spotkań pomiędzy mieszkańcami obu granicy.

 

 

 

 

Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr Brama zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na usługi, które są przeznaczone na realizację projektu FMP-0363-20 pt. "Polsko-niemieckie widowisko teatralne ,,Stacja Świadek".

 

 

„Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”.