Infrastruktura kultury 2019

,,Zakupu sprzętu nagłośnieniowego i podestów scenicznych dla działań Teatru Brama w Goleniowie."
w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2019 rok

 

Nr umowy 04279/19/FPK/DEK

 

Celem programu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

 

6 września 2019 r. Stowarzyszenie w ramach projektu zakupiło: mikrofony instrumentalne i wokalne, okablowanie, akcesoria nagłośnieniowe, podesty sceniczne wraz z nogami oraz barierki.

 

Zadanie przyczyniło się do poprawy i ułatwienia prowadzenia działalności: artystycznej, edukacyjnej, społecznej i kulturalnej,
a także do wspomagania i upowszechniania dziedzictwa narodowego.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Infrastruktura kultury"