Ścieżka Edukacji Teatralnej Łaknienia

Ścieżka Edukacji Teatralnej (SET) Łaknienia to projekt rozwijający dotychczasową formę Festiwalu Młodości Teatralnej Łaknienia i część festiwalu Ludzka Mozaika, będącego finałem projektu Caravan Next. Projekt ten składa się z czterech głównych elementów:

 

1. SET UP - na ten element składają się wszystkie prace organizacyjne dotyczące organizacji Łaknień w czasie festiwalu Ludzka Mozaika. Łaknienia, jako festiwal, od wielu lat były tworzone przez młodzież dla młodzieży, a stała ekipa Teatru Brama jedynie wspierała ich w niektórych działaniach. Celem tej części projektu jest poszerzanie kompetencji młodzieży na polu organizacji wydarzeń artystycznych i animacji kultury.

 

2. SET GO! - przegląd teatrów młodzieżowych z całej Polski, działający na tej samej zasadzie, co Festiwal Łaknienia. Grupy prezentują swoje spektakle w przestrzeniach Teatru Brama lub Goleniowskiego Domu Kultury, gdzie jury ocenia ich pracę, aby ostatecznie nagrodzić najlepszych. Dodatkowo, ważną częścią Łaknień są wspólne warsztaty uczestników przeglądu prowadzone przez profesjonalnych aktorów i reżyserów teatralnych. Każdy dzień przeglądu zwieńczany jest dyskusją na temat spektakli, które były pokazywane tego dnia, w której każdy uczestnik dyskusji może się wypowiedzieć. Głównymi celami przeglądu jest budowanie wspólnoty wśród teatrów młodzieżowych, zwiększenie zainteresowania sztuką wśród społeczeństwa oraz szkolenie młodzieży w zakresie technik scenicznych.

 

3. SET TSA - seria tematycznie powiązanych ze sobą prelekcji, wykładów i dyskusji na tematy dotyczące człowieka, jego życia oraz zjawisk społecznych zachodzących we współczesnym świecie. Każdy dzień będzie podporządkowany pewnemu tematowi przewodniemu, wokół którego będą skupione wydarzenia. Celem tej części programu jest naświetlanie pewnych zjawisk społecznych i dyskusja nad nimi. Nazwa wywodzi się z określenia "tymczasowa strefa autonomiczna", które to zostało utworzone przez Hakima Bey'a, pisarza anarchistycznego w 1991 roku.

 

4. SET SCT - program treningowy dla osób zainteresowanych metodologią SCT, która jest głównym motorem napędowym projektu Caravan Next.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury z programu Edukacja Kulturalna.

fot. Marta Pietunow